U bent hier

Persoonlijk leiderschap

Bewustzijn, Authenticiteit, Diepgang

Op weg naar verantwoordelijkheid, pro-actieve houding en verbinding

Persoonlijk leiderschap houdt in dat je zicht hebt op je eigen kwaliteiten en aandachtspunten, dat je weet wie je bent en voelt wat voor jou belangrijk is. Bewustwording is hierbij een sleutelwoord. Je gaat moeilijke beslissingen niet uit de weg, hebt een eigen mening en durft verantwoorde risico's te nemen.

Persoonlijk leiderschap gaat over bewustzijn, visie, drijfveren, creëren, strategie, helder en bewust communiceren en de wil om ambities te verwezenlijken.

Kortom, iemand met persoonlijk leiderschap staat sterk in zijn schoenen, omdat hij richting weet te geven aan zijn leven. Hij is zich bewust van zijn gedrag, overtuigingen en invloed.

In de training Persoonlijk Leiderschap leer je: 

* assertief, authentiek en daadkrachtig je eigen plek innemen 
* zicht te krijgen op je denken en handelen, zodat je bewuster je leven kunt leiden. 
* Je wensen en doelen concreet maken in een stappenplan 
* helder en open communiceren over je belangen en prioriteiten 
* Oog en oor krijgen voor wat anderen beweegt en inspireert. 
* Hoe je je invloed vergroot 
* Hoe je ontspannen om kunt gaan met werkdruk, stress en hoge eisen.

Resultaat  voor de organisatie: 

Cursisten die de training Persoonlijk Leiderschap hebben gevolgd
- zijn persoonlijk effectiever en werken met hernieuwde passie en energie 
- voelen zich medeverantwoordelijk en deel van het geheel 
- laten persoonlijk leiderschap en proactief gedrag zien 
- staan open voor de belangen van anderen en zijn daardoor in staat dienend te zijn. 

Doelgroep 

Deze training is bestemd voor mensen die leiding willen nemen over hun functioneren en die zich in communicatief en sociaal opzicht willen ontwikkelen. Bovenal is deze training bedoeld voor mensen die bereid zijn door zelfreflectie te willen groeien en optimaal willen presteren. 

Trainingsduur

Vier dagen in-company, waarvan drie trainingsdagen verspreid over een aantal weken en een terugkomdag na een aantal maanden.

Werkwijze

De training duurt vier dagen en gaat in op vragen als: "wie ben ik, wat wil ik, wat doe ik en hoe doe ik dat?" Deelnemers krijgen inzicht in hun gedrag,  gedachten en overtuigingen die bepalend zijn in hun werk/leven en in de samenwerking met anderen. Verder worden ze zich bewust van hun drijfveren en wat zij wezenlijk belangrijk vinden. Het wordt de deelnemers duidelijk waarom ze zo gehandeld hebben en ze leren hoe ze dat vanaf nu anders kunnen gaan doen. Zij (her)ontdekken hun passie en talenten en leren hoe zij deze concreet kunnen maken uin hun werk en privéleven. Ze stellen hun persoonlijke doelen en maken een stappenplan. Hierin wordt concreet beschreven hoe zij hun doelen stap voor stap kunnen bereiken.

We werken o.a. met de methodieken NLP en systeemwerk, in de vorm van oefeningen, verhalen, visualisaties en huiswerkopdrachten.

Programma

Dag 1:Wie ben ik, wat wil ik, en hoe kan ik veranderingen aanbrengen? 
Op dag 1 gaan de cursisten onderzoeken hoe zij omgaan met hun tijd, of zij deze efficiënt/effectief gebruiken en of de indeling van de tijd past bij wie zij zelf zijn. Als medewerkers zich bewust zijn van wie zij zelf zijn en wat zij willen, zal dit het functioneren ten goede komen. Medewerkers gaan aan de slag met het formuleren van doelen en krijgen handvatten hoe zij de geformuleerde doelen kunnen bereiken.

Dag 2: kracht en zelfvertrouwen 
Dag 2 staat in het teken van het opsporen van belemmerende overtuigingen. Inzicht hierin laat zien hoe zij vruchtbare samenwerking kunnen blokkeren. Werken aan belemmerende overtuigingen maakt de weg vrij om in je kracht te komen.

Dag 3: Persoonlijk leiderschap 
Op dag 3 krijgen deelnemers inzicht in hoe zij hun eigen leiderschap vormgeven. Ze krijgen hierbij  feedback van andere deelnemers. De middag staat in het teken van het presenteren van je persoonlijke visie en je stappenplan. Hierin wordt concreet de eigen, gewenste, ontwikkeling uiteengezet en benodigde acties daartoe beschreven.

Dag 4: Terugkomdag 
Dag 4 staat in het teken van integratie en intervisie. Wat hebben de cursisten inmiddels bereikt? Waar lopen ze nog tegenaan in de praktijk en wat hebben zij nodig om verder te komen met hun eigen thema?

Trainers

Marjolein Stil (1955) 
Van oorsprong is Marjolein docente spaans. Ze geeft nog steeds les. In 1998 realiseerde ze zich dat ze daar niet meer voldoende bevrediging in vond. Ze heeft zich toen omgeschoold tot natuurgeneeskundig therapeute en voert een praktijk sinds 2003. Later heeft ze nog een opleiding tot counselor/coach gedaan, met als specialisatie stress en burnout.

Marjolein begeleidt mensen met lichamelijke en/of psychische problematiek. Haar ruime ervaring met lesgeven zet zij in bij de cursussen die zij geeft op het gebied van stresshantering en burnoutpreventie. De ervaring die zij in haar sessies met cliënten/cursisten heeft opgedaan, wil zij nu delen met mensen die hun eigen weg aan het zoeken zijn.

Haar passie is 'mensen weer in contact brengen met hun innerlijke kompas'. Ze werkt met bewustwording, ontspanning, meditatie, visualisatie en huiswerkopdrachten. De mensen die bij haar komen nemen weer de verantwoordelijkheid voor hun eigen welbevinden op zich en ontwikkelen, onder haar bezielende leiding "Persoonlijk Leiderschap".

Petri Elemans 
Vijftien jaar geleden is Petri haar loopbaan begonnen als consultant en vervolgens als opleidingsadviseur binnen het onderwijs. Zij heeft veel ervaring opgedaan op het snijvlak van menselijk gedrag en het verbeteren van de prestaties van de organisatie. In 2001 gooide zij het roer drastisch om, haar verlangen was om mensen opnieuw in verbinding te brengen met hun kern. Hiervoor heeft zij zelf diverse opleidingen gevolgd, waaronder TA, NLP en systeemwerk en inmiddels veel ervaring opgedaan. Haar opdrachtgevers komen uit het MKB, overheid, zorg en welzijn en onderwijs. 
De ervaring uit haar eigen werk- en persoonlijke leven zet zij nu in om als leiderschapscoach andere mensen te begeleiden om hun eigen weg te vinden.

Kosten

Er wordt een offerte op maat gemaakt, omdat het programma op diverse manieren kan worden ingevuld.

Quotes van cursisten

"Door het gevarieerde aanbod aan oefeningen en vragen en de deskundige begeleiding waar een rode lijn in zat werden de losse puzzelstukjes voor mijn persoonlijke ontwikkeling opgespoord en met elkaar verbonden. De training spoorde op wat ik al gedaan had en bracht zaken met elkaar in verband. Hierdoor was het voor mij mogelijk om zaken echt met elkaar te verbinden, concreet te maken en verder te komen in mijn eigen leiderschap."

"De training heeft mij aantoonbaar verder gebracht in mijn  persoonlijke ontwikkeling. Ik heb meer rust gevonden, ben dichter bij mezelf gekomen, weet en voel steeds meer wat ik wel en niet wil en kan ook steeds beter wegen bewandelen die me helpen om te komen waar ik echt wil zijn." Ad van Heyst

"Vier dagen van rust en richting 
Vier dagen van ontspanning en positiviteit 
Vier dagen oefenen in vaardig met mezelf 
Oei, ik ga het missen."
   Peter Vinke, Winwin-advies