U bent hier

De meest gestelde vragen over tarot

Waar komt de Tarot vandaan?

Hierover zijn er veel uiteenlopende meningen en theorieën. Er is nooit een afdoend antwoord hierop gegeven. In ieder geval werd het in de vijftiende eeuw in Italië al gespeeld. Dit weten we omdat in de geschriften van de katholieke kerk donderpreken voorkomen  waarin het gebruik van de Tarotkaarten veroordeeld werd. De Kerk had haar eigen symboliek, in de grote ramen van de Kerk, waardoor ongeletterde gelovigen de verhalen, met daarin de richtlijnen en vermaningen van de Kerk konden begrijpen. De symboliek van de Tarot was multi interpretabel en daarom gevaarlijk. Vanuit deze gedachte trok een  Franciscaner monnik in Italië in zijn preek van leer tegen de kaarten en beschreef ze uitgebreid zodat er geen twijfel over kon bestaan dat het gebruik ervan duivels was. Deze preek dateert ongeveer van 1460.
Het kan natuurlijk zijn dat het kaartspel al veel langer bestaat.
Er zijn namelijk ook al afbeeldingen gevonden en vermeldingen van de kaarten in Frankrijk, België, Zwitserland en Duitsland die van eerder dateren.

Het kaartspel dat ermee gespeeld werd had de naam Tarocco en was erg populair. Volgens Alfred Douglas wordt het heden ten dage nog steeds gespeeld in Italië en delen van centraal Europa.
Het spel bestaat uit 78 kaarten en is verdeeld in twee groepen, de grote Arcana, bestaande uit 22 kaarten en de Kleine Arcana, bestaande uit 56 kaarten. Deze laatste lijken op het ons bekende kaartspel, met als verschil dat er naast de Boer, Vrouw en Heer ook nog een Ridder is.
De grote Arcana zit vol symboliek