U bent hier

De meest gestelde vragen over energetische therapie

Wat is energetische therapie? 
Energetische therapie is een ander woord voor magnetiseren, healing of handoplegging. Magnetiseren bestaat al zolang de mens bestaat. In ieder dorp was er wel een gebedsgenezer, iemand die wratten kon laten verdwijnen door er een cent op te leggen en een gebedje uit te spreken, of iemand die de pijn van brandwonden kon wegnemen. Er zijn gevallen bekend van mensen die genazen van ziektes door handoplegging. In de 19e eeuw leefde een Oostenrijkse arts Mesmer; deze beweerde dat er in en om de mens een alles verbindende kracht was, die hij fluïdum noemde. Hij meende dat hij deze kracht kon beïnvloeden door een magneet te gebruiken, vandaar ook de naam magnetiseren. Later ontdekte hij dat hij de genezingskracht ook met zijn handen kon overbrengen.

Hoe werkt energetische therapie? 
Bij energetische therapie wordt er gekeken naar de mens als geheel. Lichaam, geest en ziel staan op onlosmakelijke wijze met elkaar in verbinding. Bij hevige stress, emoties, schokkende gebeurtenissen of angst zal uw lichaam direct reageren met afgifte van stresshormonen. Deze zijn vaak nuttig om de juiste stappen te nemen, maar wanneer deze stress chronisch is, ontstaan er blokkades.

Hoe gaat het magnetiseren in zijn werk?
​Door het lichaam van de mens lopen onzichtbare energiebanen, de meridianen. Hierdoorheen stroomt levensenergie. Deze energiebanen kunnen  “verstopt” raken ten gevolge van angst, stress, emoties et cetera. Op de plaatsen waar de stroom blokkeert hoopt zich energie op, er kan pijn ontstaan (wie kent niet de pijnlijke nek of schouder?), een orgaan kan minder goed gaan functioneren. Elders in het lichaam ontstaat dan een energietekort, met koude handen- en voeten en moeheid als gevolg.
De energetisch therapeut werkt met handoplegging; dit wordt magnetiseren, healen  of ook wel 'strijken' genoemd. Bij het magnetiseren worden er strijkende bewegingen rondom het lichaam gemaakt met als doel de energie door te laten stromen. Hierbij is het niet altijd nodig om de cliënt aan te raken.  U kunt zich mij hierbij voorstellen als een holle stengel waardoor de neutrale energie binnenkomt en doorstroomt naar de cliënt. Die energie zoekt, als een soort biotex, de verstopping op en lost hem op, zodat de stroming weer op gang gebracht wordt. Hierdoor wordt uw zelfgenezend vermogen weer geactiveerd en kunnen de klachten geleidelijk aan verminderen en/of verdwijnen.

Wat kan een energetisch therapeut behandelen? 
In principe kunnen alle klachten, zowel lichamelijk als geestelijk, behandeld worden. Er wordt een proces in gang gezet dat leidt naar heling. Dat gaat niet van de ene dag op de andere. Soms verergert de klacht tijdelijk, een teken dat er iets gebeurt in het lichaam.http://energetischetherapie/FAQ

Kan energetische therapie helpen bij kanker?
​Wanneer u in aanraking bent gekomen met kanker en behandelingen moet ondergaan, zoals chemokuren of bestraling, kan een energetische behandeling verlichting brengen. Doordat uw energie weer gaat stromen worden de afvalstoffen, die ten gevolge van de chemokuren, nog in uw lichaam zitten, sneller afgevoerd. Hierdoor gaat u zich energieker voelen. De behandeling zorgt er ook voor dat u kunt ontspannen. Tijdens, maar ook na chemotherapie kunt u zich hierdoor beter gaan voelen.

Wat kunt u zelf van een behandeling voelen? 
Bijna alle mensen vinden een behandeling prettig. Ze voelen de warmte of een lichte tinteling. Als reactie op deze behandeling kunt u zich moe, duizelig, verdrietig of boos gaan voelen. Soms voelt u niets, maar toch gebeurt er dan wat in uw lichaam. Het kan dan zijn dat u pas later een reactie krijgt in welke vorm dan ook. Een tijdelijke verergering van pijnklachten geeft aan dat er een reactie op de behandeling is.

Welke klachten zijn tot nu toe behandeld? 
Rsi-klachten, depressie, gedragsstoornissen, stemmingswisselingen, overgangsklachten, uitputting, zenuwpijnen, rugklachten, hoofdpijn, nekklachten, schouderklachten, maagklachten, knieklachten, verstopping, rouw, angsten, sarcoïdose, pijn, carpale-tunnel syndroom, overprikkeldheid, slaapproblemen, vliegangst, neuroses, onrust, begeleiding tijdens een chemo-kuur, begeleiding na beenmergtransplantatie, begeleiding bij IVF en vervolgens tijdens adoptie-procedure, relatieproblemen, problemen op werk, koude voeten, zweverigheid, duizeligheid, hoge bloeddruk, angst voor afwijzing, onzekerheid, begeleiding bij scheiding, verharding/ bloeduitstortingen die niet wegtrekken, psoriasis, stress en burnout, algehele malaise, verkoudheden, faalangst, oorklachten, keelklachten, hyperventilatie, stramheid, knieklachten, heupklachten , migraine, kanker, levensproblematiek,  oververmoeidheid, postpoliomyelitis-syndroom, holteproblemen,  kaakproblemen, onverklaarbare pijnen, acute pijnen, ziekte van Lyme, fybromyalgie (weke-delen-reuma), overgangsproblemen, menstruatieproblemen, allergische uitslag t.g.v. medicijngebruik, gedragsproblemen, PTSS, emotionele onbalans, eenzaamheid, angst voor afwijzing, geen keuzes kunnen maken, slijmbeursontsteking, dwangneuroses (hierbij kan een behandeling rust brengen). Na een hersenkneuzing. Na een hersenbloeding.
In principe kan iedere klacht behandeld worden. Ik behandel het hele lichaam waardoor het zelfgenezend vermogen ervan hersteld wordt.

Wordt iedereen beter? 
Het is voor mij een grote vreugde mensen te mogen behandelen en te zien dat ze er baat bij hebben. Echter niet iedereen wordt beter; zo heb ik iemand die in het terminale stadium van kanker was wel energie kunnen geven en daardoor wat meer kwaliteit in zijn leven, maar genezen heb ik hem niet. Soms kan ik de pijnen  verzachten. Soms is er lichamelijk  geen enkel resultaat dan stop ik, in wederzijds overleg, na vijf keer de behandeling. Dit is niet erg, vaak heeft men toch meer inzicht gekregen in zijn/haar situatie en de oorzaken daarvan, waardoor men beter met problemen kan omgaan. Andere keren heb ik mogen werken met mensen die een chemokuur ondergingen en heb gezien dat ze meer levensvreugde en energie kregen en de kuur beter aan konden. Na de kuur bleken ze snel te herstellen. Gesprekken tijdens de behandeling hielpen deze mensen beter met hun situatie om te gaan. 

Wat is mijn aandeel in het genezingsproces en wat is het aandeel van mijn cliënt?
Ik noem mezelf een healer, dat wil zeggen dat mensen die bij me komen meer heel worden doordat ik ze help om inzicht te krijgen, in zichzelf en in de situatie. Tijdens dat proces leren mijn cliënten en ikzelf van elkaar. Iedere cliënt is een spiegel voor mezelf. Vaak zeg ik iets tegen hem/haar en heb daar zelf ook veel aan. Ik vraag voor iedere behandeling of datgene mag gebeuren wat goed is voor mijn cliënt in de fase waarin hij zich nu bevindt. Dat wil niet altijd zeggen dat hij zal genezen. Dat ligt niet in mijn hand, ik ben slechts een werktuig. Maar ik ben de mening toegedaan dat de cliënt zelf ook moet meewerken aan zijn/haar herstel. Als het werk voor hem gedaan wordt zal er snel een terugval plaatsvinden, terwijl herstel dat ook door hem zelf bewerkstelligd is, eerder blijvend zal zijn.

Is er sprake van een placebo-effect bij patiënten of werkt het echt? 
De energetische therapie werkt echt omdat hij het zelfgenezend vermogen van de mens herstelt; de gedachten van de patiënt spelen echter ook een grote rol in zijn genezing. Gedachten hebben nu eenmaal de neiging zich tot uitdrukking te brengen in de stof. (Denkt u zich maar in dat u steeds zegt ‘dat kan ik niet’, dan zal het ook nooit lukken). Niet alleen mensen reageren op de methode, maar ook dieren en planten; daar is veel onderzoek naar gedaan met een positieve uitkomst. Dieren en planten zijn niet te beïnvloeden, dus kan er bij hen geen sprake zijn van inbeelding.

Wat is paranormaal?“Para’ betekent: naast, bij, extra. Dus datgene wat naast het normale bestaat. Zo heb je ook paramedisch, datgene wat er naast het medische bestaat , hieronder valt bijv. fysiotherapie.

Wat is een paranormale therapeut? 
Onder paranormale therapeuten verstaan we mensen, die op paranormale wijze zieken kunnen behandelen. Ze doen dat door zich voor een bepaalde vorm van energie, levensenergie, universele energie, open te stellen en die op de mensen over te dragen. Ze fungeren a.h.w als transformator voor deze energie, zodat hij door de mens kan worden opgenomen.

Wat is buiten-zintuiglijke waarneming? 
Dit is het vermogen van mensen om informatie te verkrijgen zonder gebruik te maken van de gewone zintuigen van het lichaam en zonder te steunen op logische gevolgtrekkingen. Dit kan variëren van iets werkelijk ‘zien’, het 'dromen van een gebeurtenis', het hebben van een 'vaag voorgevoel' tot het ‘weten’ van dingen.

Wat is telepathie? 
Dat is het contact van het ene bewustzijn met het andere, waarbij iemand, zonder tussenkomst van de zintuigen, direct uit het bewustzijn van iemand anders informatie lijkt te krijgen (Broughton, p.45). Bijv. een moeder die ineens ‘weet’ dat haar kind in nood is. Ook de indianen waren de kunst van de telepathie meester, de rooksignalen waren waarschijnlijk slechts bedoeld om de aandacht van andere indianen te trekken, waarna door gedachten-overdracht de boodschap werd overgebracht.

Wat is helderziendheid? 
Dit is het verkrijgen van informatie over een plaats, gebeurtenis of voorwerp, zonder zintuiglijke tussenkomst. Het is niet afhankelijk van direct contact met een andere persoon. Zo kan een paranormaal therapeut bijv. in bepaalde gevallen factoren aangeven die de ziekte (mede) hebben veroorzaakt. Als een patiënt zijn praktijk binnenkomt “ziet’ hij dan beelden uit het leven van die persoon of hij ‘ziet’ het orgaan waar het om gaat. De beelden die een helderziende ziet, kunnen bewegend of stilstaand zijn, in kleur of zwart-wit, vergelijkbaar met foto’s. Tijd is onbelangrijk, evenals afstand. Een helderziende kan ook de aura zien, een lichtend electro-magnetisch veld. De samenstelling en kleur ervan geeft hem informatie over het karakter, de geestesgesteldheid en de gezondheidstoestand van een persoon. Sommige paranormale therapeuten zien deze beelden via een inductor, een foto of voorwerp van de patiënt. Deze hoeft dus niet lijfelijk aanwezig te zijn. Zo kan hij ook op afstand behandeld worden. Niet alle genezers zijn helderziend; degenen die dat wel zijn kunnen a.h.w het inwendige van een lichaam zien.

Wat is helderhorendheid? 
Dit kun je vergelijken met een stem die van binnen iets tegen je zegt; dit kan een belangrijke boodschap zijn voor iemand. Zo kan de genezer bijv. flarden van een gesprek horen die te maken hebben met de klacht van de patiënt, zonder dat hij daar zelf bij aanwezig is geweest. Ook komt het voor dat de genezer de diagnose van een klacht innerlijk hoort, of de naam van een medicijn.

Wat is helderwetendheid? 
Helderweten is ineens iets zeker ‘weten’, zonder daarvoor een verklaring te hebben. Dit kan de aard van een ziekte betreffen , maar ook bijv. de oorzaak van de problemen. Hieraan verwant zijn de paranormale ingeving en de intuïtieve impulsen. Dit zijn veel vaker voorkomende menselijke eigenschappen, die bij de genezer sterker ontwikkeld zijn. Zo gaan de handen van een genezer soms van zelf naar de zieke plek, zonder dat die hem van tevoren was aangewezen.

Wat is heldervoelendheid? 
Heldervoelen bekekent dat de genezer zich inleeft in de persoon, die hij voor zich heeft of via een foto behandelt. Hij voelt en ervaart alles wat deze persoon ervaart. Hij kan dat in zijn eigen lichaam voelen op de plek waar de kwaal zit, of pijn in zijn handen krijgen als hij bij die plek komt; ook kan hij veel warmte of koude, of prikkelingen voelen in het electromagnetische veld rond de patiënt. Zo weet hij waar hij moet behandelen.

Wat is helderruikendheid? 
Helderruiken komt niet zo vaak voor. Je kunt het vergelijken met de gedachte aan iets lekkers dat voor je op tafel staat en waarvan je de geur opsnuift. Soms kan men ruiken dat iemand ziek is, door een onaangename geur. Bijv. bij iemand met problemen aan de urinewegen kan men urine ruiken. Er zijn veel ziekten waarbij een symbolische geur hoort. Zo wordt er in verband met kankerpatiënten vaak verteld dat de genezer een heel onaangename geur ruikt, zelfs al wanneer hij bijvoorbeeld een foto van de patiënt bekijkt.

Wat is helderproevendheid? 
Dit komt niet zo vaak voor. Het komt voor dat een genezer een appelsmaak in zijn mond krijgt, wat dan een tekort aan vitamine C bij de patiënt aangeeft. Een droge keel kan duiden op een tekort aan vocht.

Wat is trance? 
Dit is een diagnostische methode, die niet zo vaak voorkomt. In een hypnotische trance kan de betrokken persoon over zeer sterke paranormale eigenschappen beschikken.Hij kan zich afstemmen op kennis die niet van hem zelf is. Edgar Cayce, de slapende profeet, is hiervan een groot voorbeeld. Hij was een intellectueel weinig ontwikkelde man, die in trance nauwkeurige diagnoses kon stellen en aanwijzingen geven voor genezing. 

Wat zijn paranormale dromen? 
Er zijn 2 vormen, de realistische en de symbolische. De realistische droom is een redelijk realistische weergave van wat er op dat moment aan de hand was. De symbolische droom lijkt op de normale droom, die vaak vreemd is, maar onderscheidt zich daarvan doordat ze de dromer vaak de overtuiging geeft dat hij belangrijk is.

Wat is intuïtie? 
Deze kan bestaan uit een plotselinge ingeving, idee of inzicht ,dat zonder enige opzettelijk poging naar boven komt. Vaak zonder duidelijke logica. Er zijn 2 verklaringen voor: 

1. Waarschijnlijk zijn ze het gevolg van op onbewust niveau doorgaande ‘gewone’ psychologische processen. Het onbewuste voegt kleine stukjes informatie samen uit verschillende bronnen, wat leidt tot een plotselinge ‘klik’waarbij ineens een inzicht het bewustzijn binnenkomt. (Broughton, p.25) 

2. Het is een paranormaal iets, degene die het meemaakt  ‘weet’ het eenvoudigweg en die kennis komt met een onverwachte mate van zekerheid.

Hoe ben ik ertoe gekomen om het werk van energetisch therapeut te gaan doen? 
Als kind voelde ik pijnen, ziekte, nervositeit van anderen, maar dacht dat ze van mezelf waren. Ik was dan ook “altijd ziek of onderweg”, zoals mijn vader zei, terwijl er nooit iets reëels aan te wijzen viel. Ook voelde ik de emoties, zoals verdriet, boosheid of  nervositeit, en de intenties van anderen. Als kind reageerde ik daar heel direct op  en was niet altijd diplomatiek, waardoor ik veel afkeuring kreeg.  Ik ben daarom mijn intuïtie gaan wantrouwen,  ik had helemaal niet in de gaten dat dat wat ik voelde niet door andere mensen gevoeld werd, Dit is wat ze in de alternatieve wereld heldervoelendheid noemen. Je voelt dingen als een realiteit, terwijl ze niet van jou zijn. Het doorzien van situaties en mensen noemt men helderwetendheid.

Hoe ben ik me bewust geworden van mijn heldervoelendheid? 
Op een gegeven moment merkte ik, toen mijn zoontje flink ziek was, dat ik zelf ook meteen 'ziek' werd, maar dat dit verdween  zodra hij niet meer bij me op schoot zat. Iemand uit het gezelschap vertelde me dat het kon zijn dat ik gevoelens overnam van anderen.Tot dat moment  waren er al vaker tekenen geweest die duidden op helderwetendheid en heldervoelendheid; deze hadden bijna altijd te maken met mensen die me zeer na stonden.

Wanneer heb ik besloten met deze gaven iets te gaan doen?  
En hier begon mijn zoektocht. Ik wilde er meer van weten. Ik stopte met het geven van cursussen tekstverwerking en ging zelf cursussen volgen op het gebied van healing, counseling en shiatsu (drukpuntmassage). Om een goede ondergrond te krijgen en mezelf verder te ontwikkelen ben ik in 1998  een officiële HBO-opleiding tot paranormaal therapeut gaan doen op het Johan Borgman College in Utrecht en studeerde af in 2003.

Kun je het behandelen leren op een opleiding? 
Nee, behandelen kun je niet leren op een opleiding. Om genezer te worden heb je wel aanleg nodig. De mogelijkheid om mensen te behandelen zit in jezelf, maar je kunt hem je alleen ontwikkelen door veel te behandelen en door een goede, integere begeleiding. Mijn aanleg is getest in een toelatingsprocedure. Na toegelaten te zijn werd me vervolgens op het HJBC, Het Johan Borgman College te Utrecht, een grondige basis verschaft om in de gezondheidszorg werkzaam te kunnen zijn. Deze opleiding bestond uit vakken als medische basiskennis, psychologie, psychiatrie, filosofie, ethiek, praktijkvakken, juridische aspecten, geschiedenis van de gezondheidszorg etc.