U bent hier

De behandeling

U komt eerst voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur. Daarin zal ik uw gegevens noteren en u vertellen over de gang van zaken in mijn praktijk. Een kennismakingsgesprek is bedoeld om te kijken of er een click is tussen cliënt en counselor. Voel u dus vrij om na dit gesprek niet terug te komen, wanneer die click ontbreekt. Dit geldt ook voor mijzelf. Immers als geen vertrouwensband kan worden opgebouwd in de sessies, zullen counselor en cliënt nooit goed samen kunnen werken en tot resultaten kunnen komen. 

Wanneer u besluit met mij in zee te gaan, zal ik u een vragenlijst meegeven met het verzoek die in te vullen en bij het eerste consult mee te nemen. Afhankelijk van de hulpvraag wordt vervolgens een aantal sessies afgesproken en wordt er eenbehandelcontract opgesteld. Hierin wordt aangegeven met welke frequentie de sessies zullen plaatsvinden, wat de doelstellingen van de behandeling zijn en verdere afspraken over betaling en annulering. 

Tijdens het eerste consult, de intake zullen we deze lijst samen doorlopen.  De duur van de intake is 75 minuten.  Ik zal u vragen naar zaken die belangrijk zijn voor een counselor om te weten, zoals  als "de situatie in het gezin van herkomst, uw ziektegeschiedenis, eventuele lichamelijke klachten en medicijngebruik".

Met betrekking tot eventueel medicijngebruik van uw kant: ik zal niet de  behandeling van uw arts doorkruisen of u afraden bepaalde medicijnen te nemen. Dat is een zaak tussen u en uw huisarts. De medicijnen zijn soms gewoon nodig en de arts is de deskundige. Verander daarom nooit op eigen houtje uw voorgeschreven medicatie !!!

Tijdens de vervolgconsulten gaan we samen op onderzoek uit. Uit het eerste verkennende gesprek zijn dan al onderwerpen aan het licht gekomen, waarmee gewerkt kan worden. Als u naar huis gaat, krijgt u meestal een opdracht mee, afhankelijk van wat naar voren is gekomen. 

Voortgang en beëindiging van de behandeling 
Gedurende vijf weken komt u  1 x per week. Daarna wordt geëvalueerd of er verandering is en besluiten we of we al dan niet door gaan. Als een merkbare verandering is in het klachtenpatroon zal ik u voorstellen wat meer tijd tussen de sessies te laten tot we uiteindelijk het tijdstip bepalen waarop we met de gesprekken zullen stoppen. In principe is de behandeling in 10 à 15 sessies klaar. Soms echter is een langere behandelperiode nodig.