Counseling

"ik help jou jezelf te worden............"

Wanneer counseling? 
Zit u niet lekker in uw vel of zit u met levensvragen......dan is counseling misschien iets voor u. 

Wat is counseling? 
Counseling bestaat uit inzicht gevende gesprekken en kan worden ingezet bij
* pijn en pijnverwerking
* geestelijke overbelasting
* relationele moeilijkheden
* rouw- en verliesverwerking
* begeleiding tijdens en na chemotherapie
* zingevingsvragen en persoonlijke groei.

Inzicht in uw gedragspatronen en het ontdekken van uw mogelijkheden en hulpbronnen, stellen u in staat te veranderen. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid is hierbij een uitgangspunt.

Methodieken
Ontspannings- en bewustwordingsoefeningen, visualisatie, meditatie en gesprekken, zo nodig ondersteund door een energetische behandeling.

Wat kunt u met uw counselor bespreken? 
Alles wat u dwars zit of belemmert, kunt u met mij bespreken.
Als lid van Het Verbond van Energetisch Therapeuten ben ik verplicht tot geheimhouding. 

Duur van de counseling 
Dit is afhankelijk van de klachten waarmee u komt. Gemiddeld zullen het 10 sessies zijn.